Boliger

Priserne her er vejledende. Priserne på boligerne i de forskellige resorter varierer meget på nettet; dels på deres egne hjemmesider, men også på bookingsider som AGODA osv. Priserne varierer og ændres løbende alt efter lejetidspunkt,udbud, efterspørgsel, samt kampagnetilbud. Vi vil gerne matche priserne på nettet til vores kunder. Så du er velkommen til at komme med en pris på nettet, som du gerne vil have at vi skal prøve at gøre bedre.  

 

 

1 soveværelse pris 2000 - 3000 baht pr nat, priserne varierer iht sæson og boligtype

2 soveværelser pris 3100 - 5500 baht pr nat, priserne varierer iht sæson og boligtype

Priserne er inkl morgenmad ved max 2 personer i 1 sovv bolig og max 4 personer i 2 sovv. bolig

Massage

300 baht pr. time

Udlejning køretøjer

Cykel : 100 baht pr. dag

Motorcykel: 300 baht pr. dag

Transport

Bangkok lufthavn -The Beach Village, 2900 baht alm bil til 3 personer incl bagage,3500 baht  minivan til 12 personer incl bagage
 
The Beach Village - Hua Hin centrum,750 baht og 1200 retur chaffør venter ca 3 timer

Restaurant

Priserne ligger fra 120 til 650 baht pr. kuvert